Aandacht voor kinderen met leermoeilijkheden

  De Vlaamse Ouderverenigingen organiseren rond deze tijd een campagne voor kinderen met leermoeilijkheden.  Ze bezorgen daarbij een informatie-pakket aan scholen en CLB’s.

  Tijdens de vorige legislatuur keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed “ betreffende de erkenning, de integratie en begeleiding van leerlingen met leerstoornissen”. Deze kwam tot stand in nauw overleg met de verenigingen van ouders.

  CD&V vindt kwaliteitsvol onderwijs, dat aan elk kind de groots mogelijke ontwikkelings-kansen biedt een prioriteit. Een aantal leden van de CD&V fractie in het Vlaams Parlement dienden in februari 2001 dan ook een resolutie in betreffende het gelijkekansenbeleid in het onderwijs, waarin wordt gepleit voor differentiatie in het onderwijs, voor een onderwijs dat rekening houdt met de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

  Voor  CD&V heeft het bieden van gelijke kansen een specifieke betekenis. Wij vinden dat elke mens telt, en willen dat het unieke  in elke mens gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Daarom ijvert CD&V voor een onderwijs dat recht doet aan verschil. Voor onderwijs op maat.  Om dit concreet te realiseren moet er ernstig worden nagedacht over de mogelijkheid om in alle scholen een interne zorgbegeleider te voorzien. Door gebrek aan specifieke pedagogische begeleiding worden vandaag te veel kinderen met leerproblemen verwezen naar het buitengewoon onderwijs, zoals onlangs nog bleek uit studies van HIVA. Dit is noch voor de samenleving in zijn geheel, noch voor deze kinderen wenselijk.

  Binnenkort zal de Minister van Onderwijs het decreet betreffende het gelijkekansenbeleid voorstellen. Maar heeft  de Regering nog wel voldoende middelen  over om een echt gelijkekansenbeleid in het onderwijs uit te bouwen? Gezien onderwijs wel met woorden, maar niet met  middelen een prioriteit is voor deze Regering, zijn die middelen immers reeds elders naartoe gegaan.