Vlaamse Regering moet de nodige middelen voorzien voor basisrecht kinderopvang

  Minister Vogels wil de kostprijs van de kinderopvang wijzigen. Mensen met een laag inkomen zullen in de toekomst  een stuk minder moeten betalen. Na de verklaringen in het beleidsplan kinderopvang van de minister, waarin werd gesteld dat de Regering van kinderopvang een basisrecht wil maken, verwachten we  dat de Regering haar verantwoordelijkheid opneemt en  hier voldoende middelen voor uittrekt.

  Nu blijkt dat de regering,die van kinderopvang een basisrecht wil maken, geen extra  geld op tafel wil  leggen om dat ook te verwezenlijken. De kostprijs van de verlaagde bijdragen zal immers worden betaald door de verhoging van de bijdragen  voor gezinnen met een gemiddeld inkomen. CD&V vindt de strijd tegen (kans)armoede zeer belangrijk, maar het is niet fair dat tweeverdienersgezinnen het slachtoffer worden van deze maatregel.

  CD&V pleit voor “oranje jobs”, en een “oranje levensloop”, die een voor  iedere werknemer aangepaste combinatie van arbeid en gezin mogelijk maken. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat een “oranje overheid” ook haar verantwoordelijkheid moet nemen om dit mogelijk te maken, dit in tegenstelling tot wat de Regering nu doet.

Linda

 

NEEN AAN HOGERE KOSTPRIJS KINDEROPVANG

 

Minister Mieke Vogels is van plan de kostprijs voor de kinderopvang te wijzigen: Ouders die met twee voltijds werken zullen bijna steeds een pak meer moeten betalen. Ouders met de laagste inkomens zullen minder betalen.

 

Ik meen dat dit een slechte regel is. Een moderne overheid moet ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen in kinderopvang. Het gaat niet op om de kostprijs van de lagere bijdrage voor lage inkomens af te wentelen op ouders die met tweeën gaan werken en vooruit willen komen. Dit zijn trouwens reeds dezelfde gezinnen die ook uit de boot vallen voor andere maatregelen, zoals voor studiebeurzen en huisvestingspremies.

 

CD&V pleit voor « oranje jobs », een « oranje buurt » en voor een « oranje levensloop ». Ouders, die de keuze maken om met tweeën te gaan werken, mogen niet ontmoedigd worden. De overheid moet een « oranje » kader aanbieden, zodat buurtdiensten worden aangeboden, het bruisend verenigingsleven ontspanning en engagement kan aanbieden, en de « oranje » werkgever hen inspraakrecht in het bedrijf kan het geven. En ook de « oranje » overheid moet zijn steentje bijdragen. De kostprijs voor kinderopvang moet gematigd blijven, en mag niet het tweede loon gaan opsouperen. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen heeft groot gelijk : « Enerzijds verdedigt de minister de stelling dat kinderopvang een basisvoorziening moet zijn voor iedereen, anderzijds moeten de ouders wel opdraaien voor de kosten. »     

Gaston