CHAOS, ZONDER ENIGE VISIE

 

Soms kent men een orde in de chaos, soms een chaos in de orde. De huidige Paars-groene meerderheid kent echter een chaos in de chaos. De « open debat cultuur » heeft inmiddels ook bij de publieke opinie een negatieve betekenis gekregen. De onbekwaamheid van vele ministers, wat tot nu toe enkel in het Wetstraat-milieu bekend was, komt nu open en bloot tot uiting in de media. Waar zou trouwens Noël Slangen zitten?

  Er heerst chaos in de regering, en in de regeringspartijen: migrantemstemrecht, de Kamer die liever Sergio dan Karel De Gucht naar de Conventie stuurt, enz. Ik voorspel dat dit alles niet zal verbeteren, nu de paarse collega’s in Nederland een zware nederlaag hebben geleden. De regering zal nog meerdere keren in « relatietherapie » moeten gaan.

  Verhofstadt is echter een slechte therapeut. Omdat er vele ministers onbekwaam zijn, en omdat er gewoon te veel politieke spanning is, én omdat hijzelf graag in de belangstelling staat, trekt Verhofstadt (en zijn kabinetschef) vele dossiers naar zich toe. De premier is echter een chaoot, die met 1001 zaken bezig is en met veel bravoure en show naar buiten komt, maar geen kaas heeft gegeten van het werkwoord « uitvoeren ». Nochtans is de regering de « uitvoerende macht ».

  Everberg was een schandalig voorbeeld, waar Verhofstadt zijn onbekwaamheid wilde verbergen. Kost wat kost moest het centrum open gaan op 1 maart. In het andere geval zou « da joenk » flink wat prestige verliezen. Het belastinggeld werd over de balk gegooid omdat Verhofstadt anders gezichtsverlies zou lijden.  

  Op 1 maart was Everberg « open ». Het kabinet-Verhofstadt was in feeststemming. Maar nadat de muren nog niet opgedroogd zijn, en nadat de eerste jongeren er al weer door de rechters zijn weggehaald, blijkt nu ook nog eens dat de Franse Gemeenschap geen opvoeders naar Everberg stuurt. Improvisatie, chaos.

  Een derde voorbeeld: omdat de Franstalige groenen een congres organiseerden waarbij de basis wel eens zou kunnen eisen om uit de regering te stappen, moest er snel-snel een « groen punt » worden beslist. Even in de grabbelton en kijk: we gaan de kerncentrales sluiten. De groene kabinetten in feeststemming. Bestaan er plannen om alternatieve energiebronnen aan te wenden? Duur betaalde wetenschappers die het tegendeel beweren, worden nu aan de kant geschoven. Improvisatie, chaos.

 

Een ander voorbeeld: de Vlaamse regering ontslaat het management bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Het is reeds langer bekend dat de VLD gefrustreerd is omdat een heel aantal « partijgetrouwen » niet « geplaatst » kunnen worden. Maar nu: de top moet eruit. Hoe het nu verder moet met de VHM is niet zo belangrijk