DONKERBLAUW EN DOM BLAUW

  Met Verhofstadt ging het veranderen : «De zaken zullen snel en efficiënt worden aangepakt. Een ontspannen verhouding tussen Walen en Vlamingen (de ‘Costa’, weet u nog?) en de open debatcultuur moeten wat frisheid geven aan het regeringsbeleid. En natuurlijk niet te vergeten: de Nieuwe Politieke Cultuur (NPC)».

  Vandaag zijn we een goede twee jaar verder, en vele miljarden armer… Zowel op Vlaams als op federaal niveau is het resultaat catastrofaal. Het geld is op, en het laagje « sociaal vernis » bij de VLD eraf geregend. De VLD is opnieuw blauw, donderkblauw én dom blauw!

  Enkele staaltjes van die domme donkerblauwe trekjes:

  a)      (Terecht) zenuwachtig over de afloop van het slecht aangepakte Sabena-dossier, valt premier Verhofstadt bot uit : « Ik kan toch moeilijk zelf gaan vliegen ». Op het brandend as van Sabena geeft hij nadien de triomfantelijke commentaar dat er eindelijk een echte privé-luchtvaartmaatschappij is gesticht. Intussen weten we beter: DAT kan amper 20% van de stoelen vullen, met « gratis rondjes van het huis ».

  b)      De liberale voorzitter De Gucht heeft duidelijk geen hoge pet op met de onderwijskrachten. « Een loonsverhoging verdienen zij niet; met de afschaffing van het Kijk- en Luistergeld steken zij toch al geld in hun zak »… Communicatieadviseur Slangen doet er nog een schepje bovenop. In Bonanza noemt hij de onderwijzers "vastbenoemde koningen, op hun troon van tijdelijk zweet". De adjunct-kabinetschef van minister Vanderpoorten stelt dat de onderwijsambtenaren een stelletje luilakken zijn… En wat doet minister Vanderpoorten? Terwijl zij de akkoorden met de onderwijsvakbonden in de prullenmand gooit, probeert zij het rapport dat duidelijk aantoont dat leerlingen in het vrij onderwijs veel minder betoelaagd krijgen dan leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs, verborgen te houden.

  c)      En Slangen gaat door: in een parlementaire onderzoekscommissie over de dioxine-affaire antwoordt hij CD&V-parlementslid brutaal: "U moet ervoor opletten dat u zich in een poging om onsterfelijk te worden niet onsterfelijk belachelijk maakt."

  d)      De ongelooflijke arrogantie van de blauwe machtsgeilheid kwam ook tot uiting, tussen twee whiskies door, met het lijmen van enkele misnoegde oud-CVP’ers. In de drang naar de machtsbestendiging, wil de VLD « de grootste » worden, en roept zij zichzelf uit tot « de volkspartij ». Spijtig dat er een GSM tussen zat… 

  e)      Minister Verwilghen is intussen minister geworden van een « lege doos ». Hij heeft geen enkele vat meer op zijn departement. Justitie wordt uitgehold door andere ministers, met premier Verhofstadt op kop. Noël Slangen, communicatieadviseur van Verhofstadt, maakt Verwilghen belachelijk : « als je niet kan lopen, moet je ook geen voetballer worden ».

  Maar ‘expert’ Slangen heeft eveneens een eigen kijk op de hele regering : In de regering zitten volgens hem ook ministers uit tweede klasse en derde klasse. En dat is maar goed ook, voegde Slangen er aan toe, “want zo is de regering de afspiegeling van de maatschappij. In een samenleving heb je ook minderbegaafden.”

Nadien wordt gezegd dat Slangen niet in dienst is bij Verhofstadt, maar dat het kabinet-Verhofstadt een klant is van de NV Slangen&Partners… Zou er dan ook een officiële aanbesteding zijn gebeurd, in regel met de wet op de overheidsopdrachten…???…

 

En zo belanden we opnieuw bij de NPC, de Nieuwe Politieke Cultuur…

Of is het de DBPC, de Domme Blauwe Politieke Cultuur?