Te weinig middelen voor de zorgverzekering

  De regering slaagt er maar niet in de zorgverzekering naar behoren laten werken. Bij de start ervan werd bepaald dat in een eerste fase (vanaf 1 januari 2002) een tegemoetkoming zou worden gegeven voor mantel- en thuiszorg. Pas in  oktober  2002 zullen ook de kosten van een verlijf in een residentiŽle voorziening in aanmerking komen.

  Nu blijkt dat er al middelen tekort zijn om de voor dit jaar reeds toegekende tegemoetkomingen daadwerkelijk te kunnen uitbetalen.

  Indien de Regering geen bijkomend geld vindt voor de zorgverzekering, zal men  beloofde tegemoetkomingen moeten intrekken. Of gaat men de nodige middelen halen uit het fonds dat wordt aangelegd om de kosten van de vergrijzing op te vangen? Dat is een noodoplossing, die de betaalbaarheid van de vergrijzing op lange termijn in gevaar brengt.

  Goed besturen betekent dat men voorziet wat de uitvoering van een decreet zal kosten en dat er dan ook voldoende middelen worden aan gekoppeld. Wat hebben de mensen immers aan een zorgdecreet indien het wegens gebrek aan middelen niet kan worden uitgevoerd.Een bestuur dat zekerheid biedt aan mensen vereist  visie en een lange termijn denken. Nu blijkt eens te meer dat  die termen  niet in het woordenboek van de paars-groene regering.