Doen ratten Stevaert de das om?

 

Vlaanderen heeft het geluk dat er vroeger een aantal kanalen zijn aangelegd. De binnenwateren zijn immers belangrijke verkeerswegen: ontelbare vrachtwagens worden zodoende van de betonwegen gehouden, en langs de kanalen ontstonden recreatiemogelijkheden en werkgelegenheid. We moeten deze kanalen koesteren, en hen  verzorgen . De Vlaamse overheid moet geld investeren om er nog meer gebruik van te maken.

  Minister Stevaert toonde zich terecht een groot voorstander van bijkomende investeringen in de binnenwateren. Worden zijn woorden echter wel gevolgd door daden? De binnenvaarders hebben reeds herhaaldelijk gevraagd naar bijkomende baggerwerken, die noodzakelijk zijn om een voldoende diepgang te behouden.

  Op 21 oktober ontstond er een dijkbreuk langs het kanaal Dessel-Schoten in  Rijkevorsel. Wat was hiervan de oorzaak? Er wordt serieus gedacht dat muskusratten de dijk ondergraven hebben. Heeft de Vlaamse overheid wel voldoende toezicht gehouden naar de stabiliteit van de dijken? Was de beslissing om de rattenbestrijding terug in eigen beheer te gaan uitvoeren wel de goede? Allemaal vragen die een antwoord vereisen. Niet om direct een schuldige aan te wijzen, maar wel om fouten in de toekomst te vermijden. Vlaanderen, als transportland op het kruispunt van Europa, mag zich immers niet door ratten in de luren laten leggen.