Katholieke scholen hanteren “een doelbewuste politiek van  het weren van allochtonen”???

 

Dat Karel De Gught niet verlegen is om een boude uitspraak meer of minder om het katholiek vrij onderwijs in een negatief daglicht te plaatsen weten we inmiddels. Maar nu begint hij evenwel ook grove leugens te verkondigen. Volgens hem zou het katholiek onderwijs immers “een doelbewuste politiek van het weren van allochtonen” hanteren.

Iedereen die begaan is met ons onderwijs weet dat dit oneerlijk is. Oneerlijk tegenover alle leerkrachten die zich elke dag inzetten om ook allochtone en andere kansarme  kinderen  kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

 

Deze politiek is  volgens mijnheer De Gught bovendien de oorzaak van ‘dat vele gemeenschapsscholen erop achteruit zijn gegaan’. Dat is een uitspraak die kan tellen. Over wat is mijnheer De Gught bezorgd? Over de kansen van deze allochtone leerlingen, of over hun invloed op “de kwaliteit” van het onderwijs? Uit de voorstelling die hij koestert over de katholieke school kunnen we misschien afleiden hoe zijn Pluralistische vrije school er moet uitzien. Elitair, en met gelijke kansen ergens onderaan de agenda.

 

Als CD&V willen wij daarentegen dat alle scholen de middelen krijgen om aan elk kind gelijke ontplooingskansen te bieden. Dat betekent dat de ‘niet objectiveerbare verschillen’ in middelen  moeten weggewerkt worden. Scholen die een specifiek pedagisch of levensbeschouwelijk  project willen ontwikkelen moeten daarvoor de vrijheid krijgen. Dat geldt niet alleen voor katholieke scholen. Of gaat  De Gught ook  bepaalde methodescholen opleggen hoe hun project er moet uitzien?  Als vrije scholen er voor kiezen om verschillende levensbeschouwingen op te nemen in hun project dan is dat prima. En dan moeten ze daar uiteraard ook de nodige middelen toe krijgen. Daar staat CD&V positief tegenover.

 

Naast de vrije scholen zien wij een blijvende rol weggelegd voor het gemeenschapsonderwijs, dat voor ons niet reeds ‘dood en begraven' is. Een gemeenschapsonderwijs dat werkt  vanuit een pluralistische visie, en ook de nodige middelen krijgt voor de meerkost daarvan.Het aanbod aan onderwijs en de vrije keuze van de ouders moet immers gewaarborgd zijn. Het onderwijs kan dus niet  louter   afhangen van het vrije initiatief, dat per definitie vrijwillig is.

Neen, het gemeenschapsonderwijs is waardevol en moet behouden worden, al was het maar om de allochtonen te onderwijzen die in de vrije school van mijnheer De Gught niet welkom zijn…