Waalse Regering  tegen Vlaamse Zorgverzekering

 

Reeds jaren  geleden vatte ik het idee op tot een Vlaamse zorgverzekering te komen.

  De zorgverzekering is ondertussen verder uitgewerkt en gerealiseerd. De Waalse Regering zet nu een offensief in tegen de Vlaamse zorgverzekering. Ze wil dat de zorgverzekering ook geldt voor haar inwoners , evenwel zonder dat ze voor de financiering moet zorgen De federale overheid moet dan maar betalen.

  De Waalse regering kan blijkbaar niet verdragen dat het goed gaat in Vlaanderen, waardoor de zorgverzekering kan gerealiseerd worden. He juridisch sterke dossier dat de Vlaams overheid in handen heeft, wordt verzwakt doordat deze Regering te weinig middelen heeft voorzien voor de zorgverzekering. Dit jaar is er wellicht 15 miljoen euro tekort.

  Het is dus hoog tijd dat we in Vlaanderen een volledige, eigen gezondheidszorg kunnen uitbouwen. Enkel dan kunnen we een vernieuwend, toekomstgericht gezondheids- en zorgbeleid