Instittut voor Gelijke Kansen

Reeds in oktober uitte Vrouw en Maatschappij zijn bezorgdheid omtrent de plannen van Minister Onckelincx met het op te richten  ‘Instituut voor Gelijke Kansen’. V&M vindt zo’n instituur zeker zinvol, maar dan wel om een blinde vlek op te richten, niet om de bestaande structuren te vervangen. Voor V&M moet zo’n instituut zich ten dienste stellen van het beleid, het middenveld en de individuele persoenen die advies of ondersteuning vragen.

  De teksten van het  voorontwerp van decreet zorgen voor ongerustheid bij veel vrouwenverenigingen. Er is  immers weinig ruimte voor deze verenigingen  De ervaring en de deskundigheid die het middenveld jarenlang heeft opgebouwd, en de verdienste van de verenigingen wordt te weinig gevaloriseerd.  Zo zal het instituut over het volledige budget kunnen beschikken, zelf  zijn werkingskosten bepalen, en dus ook wat er over blijft voor de verenigingen.

  Maar nog geen nood, de Minister  wil in het voorjaar, jawel, een rondetafel organiseren met alle betrokkenen. De meubelsector moet het alvast goed doen in ons land…