DODEHOEKSPIEGEL MOET VERPLICHT WORDEN !

 

Gemiddeld verongelukken twee voetgangers of fietsers per maand omdat zij in de blinde hoek terechtkomen van een vrachtwagen. Deze week was catastrofaal: reeds twee mensen vonden een onnodige dood bij zo’n ongeluk (één in Hofstade en één in Vilvoorde).

  Het is onbegrijpelijk dat minister Durant (Ecolo) zo lang talmt om  een dodehoekspiegel bij vrachtwagens te verplichten. Zij « wacht op Europa », omdat zij bevreesd zou zijn voor de concurrentiepositie van de Belgische transportbedrijven. Dit is een lachertje : één dodehoekspiegel kost amper 250 Euro. En dan nog durft premier Verhofstadt in zijn beleidsverklaring komen zeggen dat het dondental bij verkeersongevallen op vijf jaar tijd met 33% moet verminderen. Met « wachten op Europa » zullen er meer in plaats van minder verkeersslachtoffers vallen!

  Onlangs vroeg ik in het Parlement aan Vlaams minister Stevaert hoe het zat met de vrachtwagens van de Vlaamse overheid. Uit zijn antwoord blijkt dat de meeste vrachtwagens reeds zijn uitgerust met de dodehoekspiegel. Ook vroeg ik of er werk wordt gemaakt van de verplichting aan leveranciers van de Vlaamse overheid om een dodehoekspiegel te gebruiken. Minister Stevaert antwoordde ook hierop positief, toch voor wat betreft de leveranciers aan de diensten die onder hem ressorteren.

  De CD&V heeft de verkeersveiligheid als topprioriteit in haar programma ingeschreven : Eerst de « stappers », dan de « trappers », dan het openbaar vervoer en daarna het privé-autovervoer. Dit « STOP »-principe geeft dus de meeste aandacht aan de zwakke weggebruikers. We moeten hierin heel consequent handelen. ALLE vrachtwagens moeten binnenkort een dodehoekspiegel hebben.