Decreet lokaal cultuurbeleid moet stimulans zijn  voor eens bruisend cultuurleven op lokaal niveau.

  Met het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid wil Minister Anciaux een kwalitatief en integraal cultuurbeleid stimuleren. Dat  het lokaal cultuurbeleid versterkt wordt, een integraal beleid waarin alle aspecten van cultuur  aandacht krijgen gestimuleerd wordt is goed.

  Alleen wordt hetgeen gedurende vele jaren werd opgebouwd nu teniet gedaan.

Vooral voor kleinere gemeenten zijn een aantal aspecten onrealistisch. Zo zijn er strikte normen wat het opleidingsniveau van het personeel voor de bibliotheken betreft. Deze moeten bovendien geleid worden door een voltijds bibliothecaris. Ook voor het gemeenschapscentrum gelden strenge criteria naar grootte en infrastructuur.

  Een aantal gemeenten die in het verleden een cultureel centrum uitbouwden zullen hun subsidies daarvoor verliezen, omdat de Minister cultuur wil concentreren in de centrumgemeenten en in  steden. Kan dat wel?

  Of  heeft de minister zelf al een oplossing gevonden. Binnenkort hebben we  voor het bespreken van een boek  geen cultuur- of gemeenschapscentrum meer nodig. Dan herkennen we onze leesgenoten op straat aan een badge.