17 oktober: Werelddag tegen armoede

 

Hoewel de welvaart nog nooit zo hoog is geweest, zijn er vandaag nog heel wat mensen die in armoede leven. Ook in Vlaanderen. Op de werelddag tegen armoede wordt aandacht gevraagd voor de moeilijke en onrechtvaardige  situatie waarin zij zich bevinden.

  Tijdens de vorige legislatuur werd er heel wat werk verricht rond de problematiek van armoede. Hieruit volgde het Vlaams Actieplan Armoede, dat  in februari werd goedgekeurd door de Regering.

  CD&V vindt aandacht voor de armen en de zwaksten in de samenleving een absolute prioriteit. We pleiten voor welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen, een belastinghervorming die de lage inkomens ontlast, en het recht op degelijke huisvesting. Ook kansen in onderwijs en cultuur moeten gewaarborgd worden. Gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen moeten betaalbaar en laagdrempelig zijn. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat een volledige maatschappelijke integratie van mensen die in armoede leven slechts kan worden bereikt door een permanente dialoog te voeren met de armen zelf. De ondersteuning van verenigingen van armen is volgens ons dan ook een must. Begin oktober diende Riet Vancleuvenbergen, CD&V fractielid in het Vlaams parlement, samen met enkele collega's reeds een decreet in ter bestrijding van armoede.

  We hopen dat het ontwerpdecreet armoedebestrijding,vandaag  aangekondigd door Minister Vogels, voldoende concrete voorstellen bevat voor de bestrijding van armoede,en vooral dat hier ook voldoende middelen voor worden uitgetrokken in de begroting van 2002.