Een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester heeft vele nadelen

  In 2006 zouden de gemeenteraadsverkiezingen er anders uitzien. Dan zouden we immers ook moeten stemmen voor een kandidaat-burgemeester. De meerderheid legt dit uit als een “versterking van de democratie”. De kloof tussen burger en bestuur zou op die manier wat gedicht worden.

  Ik denk dat het tegendeel het geval is. Ik zie de volgende nadelen:

  1/ Het is ongezond wanneer het gemeentebeleid te veel «verpersoonlijkt» wordt. Diegene met het meeste stemmen is immers niet steeds diegene die het best een goed beleid kan voeren. Niet diegene die het meest populair is, is automatisch de beste burgemeester. De meest populaire kan het in het plaatselijk café misschien wel het best verkopen, maar in het besturen heeft hij misschien wel onvoldoende dossierkennis, en tijdens onderhandelingen begaat hij misschien wel grote blunders…  

  2/ Politiek is een ploegsport. Enkel een goede bestuursploeg kan een goed beleid neerzetten. Als één speler apart verkozen wordt, dan is het gevaar groot dat de ploeg minder coherentie en “teamspirit” vertoont, met het gevolg dat er een minder goed beleid wordt neergezet. Cohabitatie, zoals voorgesteld door de meerderheid, is dus geen goede oplossing.

  3/ Een goede burgemeester moet soms zaken doen die helemaal niet populair zijn, zeker niet voor iedereen. Denken we maar aan het domein van de Ruimtelijke Ordening, waar de gemeenten de komende jaren veel meer bevoegdheden gaan krijgen. Een bouwvergunning terecht weigeren zal niet altijd op applaus onthaald worden. Zal de rechtstreeks verkozen burgemeester sterk genoeg zijn, bv. één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen?

  4/ Hoe zal de verhouding zijn tussen een gemeenteraad en een rechtstreeks verkozen burgemeester. Voor de kiezer wordt het wel heel moeilijk om de politieke verantwoordelijkheid nog juist te situeren.

  5/ Een rechtstreekse burgemeestersverkiezing geeft de kiezer geen sterkere stem. Immers, de kandidaat-burgemeesters zullen op basis van hun populariteit vooraf al intern binnen de partijen verkozen worden.