Past het middenveld niet in de NPC?

 

Vandaag vat de Vlaamse regering het plan  op om in  de advies- en inspraak organen vertegenwoordigers uit de middenveldorganisaties te vervangen door onafhankelijke experts. De vertegenwoordigers uit het middenveld zouden immers enkel hun eigen belangen verdedigen en niet het algemeen belang. Zullen de experts, door de regering verkozen, enkel het algemeen belang voor ogen hebben?

  De regering onderschat de waarde van geŽngageerde middenvelders. Zij nemen door hun vertegenwoordiging juist verantwoordelijkheid op voor het beleid in een sector die ze door en door kennen, en worden constant geconfronteerd met de noden die er zijn. Hun vertegenwoordiging is niet strijdig aan het dienen van het algemeen belang, wel in tegendeel.Dat ze aangevuld worden met onafhankelijke experts lijkt mij logisch, maar vervangen worden, neen, dat kan niet.

  Het samenlevingsmodel dat de regering voor ogen heeft is er een waarin elke individuele burger de competenties heeft om op elk gebied zijn zaak rechtstreeks te behartigen bij de overheid, en de diensten te krijgen die hij nodig heeft. Welnu, zoín samenleving is een utopie. De organisaties van het middenveld hebben er steeds voor gezorgd elke burger een stem heeft  ten opzicht van de overheid.

  Als onze samenleving iets niet nodig heeft, dan is het wel een verdere afbraak van het opnemen van engagement en verantwoordelijkheid, van sociale participatie, van sociaal kapitaal. En dat is net wat nu gebeurd.