POLITIEHERVORMING :

VERHOFSTADT HOUDT ZICH NIET AAN ZIJN WOORD

 

Het zal iedereen bekend zijn dat het dossier van de politiehervorming volledig « mismeesterd » is. Door een ongelooflijk gebrek aan dossierkennis, en door de laksheid van de bevoegde minister (Duquesne), werd de hele operatie niet meer dan een enorme factuur, zonder dat er op het terrein enige verbetering zal zijn. Bovendien… de factuur werd doodleuk doorgeschoven naar de gemeenten… die hun belastingen mogen verhogen…

 

Na veel protest, zou premier Verhofstadt dit probleem oplossen. Hij zou de gemeenten vergoeden voor de « aanvaardbare meerkost ». Wat dat inhoudt, werd onderhandeld met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), zeg maar: de vakbond van de gemeentebesturen. Wat blijkt nu? Ook premier Verhofstadt breekt zijn woord. Getuige de ongemeen scherpe analyse van de VVSG (uit VVSG-weekbericht, 2 juli, nr. 26):

 

“… De regering zegde toen toe dat de zones zouden kunnen putten uit de middelen van het verkeersboetefonds om deze aan te wenden voor hun veiligheidszorg, toegespitst op de verkeersveiligheid. De premier deelde tijdens deze vergadering mee dat de regering terzake reeds een beslissing genomen had. Nu blijkt dat er geen teksten beschikbaar zijn. Met andere woorden: de informatie die tijdens de vergadering werd gegeven blijkt niet bevestigd te kunnen worden en een van de afgesproken voorwaarden is dus niet vervuld. De steden en gemeenten voelen zich dan ook niet meer gebonden door een akkoord dat door de federale overheid niet in zijn totaliteit wordt nagekomen. Bovendien stellen we vast dat van de beloofde betaling van de meerkost in de maand juli voorlopig niets in huis komt. De regering heeft in de budgetcontrole van juli immers geen rekening gehouden met de aanvaardbare genoemde meerkosten van 25 miljoen euro per jaar. Dit is zeer betreurenswaardig omdat tal van gemeenten zo in serieuze liquiditeitsproblemen zullen komen met alle gevolgen van dien.”