STIJGING VAN HET GEMEENTEFONDS:

SLECHTS 7,5% i.p.v. DE 20% VAN DE MINISTER

 

Tijdens het debat over de begrotingscontrole in het Vlaams Parlement, stelde minister Van Mechelen dat « tijdens deze regeerperiode het Gemeentefonds met twintig percent is verhoogd ». Dat is het geld dat de gemeenten krijgen om hun algemene werking mee te betalen.

 

Met twintig percent? Dat leek me veel. Na enig opzoekingswerk, blijkt het volgende:

 

 

1999

2000

2001

2002

Totaal t.o.v. 1999

Krediet (in duizend Euro)

1.082.368

1.103.258

1.134.452

1.219.722

 

Stijging t.o.v. voorgaande jaar

+ 1,7

+ 1,93%

+ 2,82%

+ 7,51

+ 12,6%

Geraamde inflatie

+ 1,4%

+ 1,3%

+ 1,6%

+ 2%

 

Stijging boven geraamde inflatie

+ 0,3%

+ 0,63%

+ 1,22%

+ 5,51%

+ 7,47%

 

De « twintig percent » is in werkelijkheid nog geen 7,5% ! Het minste wat men van een minister mag verwachten, is toch dat hij in het parlement, dus t.o.v. de volksvertegenwoordiging, correcte informatie geeft. Ofwel maakte de minister een (menselijke) vergissing, ofwel schort er iets aan zijn rekenkunde, ofwel stelde hij doelbewust betere cijfers voor… Iets waar paars-groen sterk in is.