Studiedag van CD&V over  gelijke kansen in het onderwijs.

  Zaterdag 23 februari had de eerste studiedag van CD&V over het onderwijs  plaats. Sprekers waren onderzoekers van de KULeuven, leerkrachten en directies en vertegenwoordigers van verenigingen van allochtonen. Ik wil hier de belangrijkste conclusies weergeven.

  Als je over gelijke kansen praat moeten we eerst weten wat dat betekent. Voor  CD&V betekent dat het recht van elk kind op leren. Het recht om zijn talenten, die bij ieder kind verschillend zijn, te ontplooien. Het recht van  ieder kind op een goede vorming.

Als we spreken over recht op leren is ook aandacht voor het psychologisch en sociaal welbevinden van kinderen op school voor ons van belang.

  CD&V wil zorgbrede scholen, waar de kennis, de tijd en de middelen zijn om op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen in te spelen.

  CD&V wil bruisende, open leefscholen, scholen die verbonden zijn met de lokale omgeving, die een opstapplaats vormen voor jongeren naar  hun verdere leven.

Toespraak van Stefaan De Clerck

Het volledige standpunt van CD&V over gelijke kansen in het onderwijs