Geen eenheidsworst in het onderwijs

Minister-president Dewael toonde zich tijdens de 11-juli viering een echte blauwe: Schaf het katholiek onderwijs af en maak het pluralistisch!

Wat zouden hiervan de achtergronden zijn?

De huidige regeringspartijen (vooral Agalev en VLD) waren niet gewoon om met de macht om te gaan. Nu zij eindelijk hun doel hebben bereikt, trachten zij zo vlug mogelijk hun macht ook daadwerkelijk te vestigen. De regering doet dit door elk "CVP-verleden" uit te wissen, zij ontwikkelen bijna een paranoļa tegen alles wat ook maar in de verte iets met de CVP te maken heeft. En CVP verruimen ze daarbij naar alles wat betrekking heeft op de "C". Het katholiek onderwijs lijkt een nieuw doelwit te worden.

Hierbij komt uiteraard dat het katholiek onderwijs heel succesvol is. Met minder middelen trekken zij toch veel meer leerlingen aan. Dat is uiteraard een doorn in het oog voor sommige rabiate blauwen, roden, leden van de loge en andere "fundi-groenen", die geen enkele greep krijgen op het katholieke onderwijsnet. De vorige regering heeft besloten om het katholieke net meer geld te geven, om de grondwettelijke onderwijsvrijheid te waarborgen. Ook dit is een doorn in het oog van de huidige regeringsploeg.

In de praktijk is het katholiek onderwijs nu al heel pluralistisch: op een open wijze worden op een heel goede manier aan onze jongeren kennis en waarden bijgebracht. Dit heeft alles te maken met engagement en een goed en zorgzaam beheer.

Wat zal het resultaat zijn van de plannen van Dewael: een "eenheidsworst-onderwijs", zonder enige waarden-achtergrond, op een lager kwalitatief niveau. De eerste slachtoffers zullen onze kinderen zijn.

Als Dewael toch de verschillende onderwijsnetten wil laten samensmelten, waarom dan niet het officieel onderwijs onder het katholieke net brengen? Mits enige verbeelding, is dit in feite een vorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarvan de regering toch een voorstander is...