Over de uitlatingen van Karel De Gught tegenover het Katholiek Onderwijs

Het is ongeloofelijk dat VLD-voorzitter De Gucht zo fulmineert tegen het katholiek onderwijs. Onderwijs is immers niet enkel belangrijk om jongeren kennis te laten opdoen, het is ook goed dat de lessen “doordesemd” zijn van waarden. Zo kunnen jongeren telkens een anker terugvinden, telkens een kader vinden waarbinnen zij aan zelfontplooiing kunnen doen.  Een “eenheidsworst-onderwijs” zonder “doordeseming” zal op termijn heel negatief zijn  voor onze samenleving. Het betekent immers dat alle waarden een loutere zaak van individuele keuze  zullen worden, zonder een rol van betekenis te spelen bij het samenleven van mensen. 

Een onderwijs dat enkel gebaseerd is op “intern” pluralisme bevestigt immers dat het ethische een louter private aangelegenheid is, dat verder van geen belang is voor de vorming en ontwikkelingen van mensen in het onderwijs.

Onverschilligheid ten aanzien van waarden is daar het gevolg van.

Uit het derde Europees Waardenonderzoek, dat in het najaar van 2000 werd gepubliceerd, bleek dat het verdwijnen van gemeenschappelijke waardensystemen onzekerheid tot gevolg kunnen hebben over welk waardensysteem uit de veelheid aan mogelijkheden als referentiesysteem moet gehanteerd worden. Mensen met een goede scholing vinden makkelijker hun weg . Mensen met minder of geen scholing richten zich sneller tot extremistische partijen die een strak, kant en klaar waardensysteem aanbieden.

Het aanbieden van onderwijs dat een waardenkader aanreikt is dus meer dan ooit niet voorbijgestreefd, maar een noodzaak.