Financiering scholen op basis van het onderwijsniveau van de ouders is  naast de kwestie.

  Scholen  financieren op basis van het onderwijsniveau van de ouders. Dat was het voorstel van SP.A-voorzitter Patrick Janssens. De onderwijsmiddelen moeten volgens hem meer herverdeeld worden naar scholen met veel kansarmen. Daarbij wil hij een onderscheid maken tussen ouders met een diploma hoger onderwijs en ouders die dat niet hebben.

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit een kansarm milieu meer kans hebben leerproblemen dan kinderen uit een kansrijk milieu. Scholingsniveau is echter maar één facet van de kansarmoede. Zeker niet alle gezinnen waar de ouders geen diploma hoger onderwijs hebben zijn kansarm.

  Het voorstel zal er zeker niet voor zorgen dat elk kind een goede vorming krijgt, en dat is toch wat er in het onderwijs moet nagestreefd worden. Ook de sociale ongelijkheid zal er niet mee weggewerkt worden. Wel integendeel. Als het voorstel zou uitgevoerd worden zijn er scholen wiens middelen sterk zullen dalen. De ouders zullen meer kosten moeten dragen. Een dualisering tussen scholen is dan niet denkbeeldig.