Gelijke Onderwijskansen voor alle kinderen

  Het decreet gelijke kansen zoals voorgesteld door Minister Vanderpoorten wil vooral de kansarmoede in het onderwijs aanpakken, en dus de leerproblemen van heel wat doelgroepleerlingen. Scholen met veel kinderen die uit een sociaal achtergesteld milieu komen, of waarvan de thuistaal niet het Nederlands, krijgen extra middelen om leerproblemen aan te pakken.

  Uiteraard hebben die  scholen, waarbij ook heel wat concentratiescholen, grote nood aan ondersteunende maatregelen, om elke leerling een goede vorming te kunnen geven.

  CD&V vindt het echter een gemiste kans dat dit voorstel van decreet geen aandacht schenkt aan de individuele leerproblemen van leerlingen. Ook vele kinderen die niet uit een kansarm milieu komen hebben immers te kampen met leermoeilijkheden. Ook voor hen is er zorgverbreding nodig.

  In het voorstel van de Minister zullen nog enkel de scholen met 10% doelgroepleerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.Hierdoor zullen een aantal scholen hun projecten zorgverbreding niet kunnen verderzetten.

  Maar ook voor de scholen die wel aan de norm voor het aantal doelgroepleerlingen voldoen schuilt er een addertje onder het gras. Het aantal leerlingen dat ondersteuning nodig heeft  zal volgens het huidige voorstel niet meer per vestigingsplaats worden geteld, maar per school. Voor sommige scholen, die sterke inspanningen hebben gedaan om bvb.  van een concentratieschool tot een multiculturele school uit te groeien, een streep door de rekening.