CD&V verbetert decreet gelijke kansen in het  onderwijs.

  Na overleg met de Minister van onderwijs is  ingegaan op een aantal voorstellen van de CD&V fractie ter verbetering van het voorliggende gelijke kansen decreet, die tegemoet komen aan de kritiek van vele scholen en ouders.

  De zorgverbreding wordt decretaal gegarandeerd vanaf 01/09/2003. Ook leerlingen met leermoeilijkheden , die niet voldoen aan de doelgroepencriteria (allochtonen, kansarmen) hebben immers recht op extra zorg.

  Het inschrijvingsrecht gaat slechts in vanaf het schooljaar 2003-2004. Dit moet scholen toe laten zich hier beter op voor te bereiden.

  Verder werden een aantal amendementen aangebracht die het decreet werkbaar moeten maken.

  De laatste dagen liet de Minister  van Onderwijs graag uitschijnen dat CD&V gekant is tegen een gelijke kansen decreet, dat CD&V kansarme kinderen wil weren uit elitaire scholen, en daarom de goedkeuring van het decreet tegenhield.

  De Minister vreesde dat hierdoor het decreet volgend schooljaar niet in werking zou kunnen treden. Is het wel veranderwoord dat een decreet dat bij het begin van volgend schooljaar( dus nu in september) optimaal moet functioneren eind mei nog snel snel moet worden goedgekeurd? De vragenlijsten om het aantal doelgroepleerlingen te bepalen werden al rondgedeelde in de scholen, terwijl de decretale basis ervoor er nog niet is. De scholen hebben op dit moment nog geen enkele zekerheid over de middelen waarover ze begin volgend schooljaar zullen kunnen beschikken. De algemene toelichting bij dit voor de minister zo belangrijke decreet is welgeteld 2 bladzijden… Van de kinderen die op de schoolbanken zitten wordt verwacht dat ze hun huiswerk grondiger doen en beter plannen…