CD&V wil dat duurzame zorgrelaties worden ondersteund

 

De Vlaamse Regering besliste dat stiefkinderen bij een erfenis voortaan hetzelfde gunsttarief krijgen als andere kinderen. Daarmee realiseert de Vlaamse Regering een stukje uit het voorstel van decreet dat ik samen met mijn CD&V collega’s Sonja Becq en Johan De Roo indiende. Ons voorstel beoogt evenwel een gelijke waardering van alle duurzame emotioneel-affectieve zorgrelaties. Niet enkel stiefkinderen, maar ook andere zorgkinderen, zoals in nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezinnen of kinderen van holebi paren, moet volgens ons dezelfde rechten krijgen als andere kinderen, indien er sprake is van een duurzame zorgrelatie met de zorgouder.

  Als CD&V willen wij immers dat duurzame relatievormen , waarin mensen ten volle een engagement en verantwoordelijkheid voor mekaar kunnen opnemen, ondersteund en gewaardeerd worden. Vanuit deze visie dienden de CD&V fracties in kamer en senaat ook reeds voorstellen in om het zorgouderschap een wettelijke basis te geven.

Deze voorstellen willen dat wanneer een niet biologische of niet juridisch erkende ouder de zorg opneemt voor een kind, deze relatie juridisch ook beschermd wordt. Dit bvb. in nieuw samengestelde gezinnen voor de nieuwe partner van moeder of vader, of voor pleegouders. Ook voor de relatie van een kind met de mee-moeder of –vader in holebigezinnen biedt het voorstel bescherming. Zelfs met het wetsontwerp dat het homohuwelijk regelt is een wettelijke vertaling van de zorgrelatie in deze gezinnen nu niet mogelijk. De niet juridisch erkende ouder heeft wettelijk geen band met de kinderen. Zijn of haar relatie met de kinderen heeft momenteel geen enkele bescherming waneer bvb. de partner iets overkomt, of bij een breuk in de relatie. En daar willen wij als CD&V iets aan doen.