“Geen excuus meer voor het uitstellen van de zorgverzekering”.

Gisteren, 13 maart 2001, verwierp het arbitragehof het beroep van Franse Gemeenschapsregering tegen het Vlaams Zorgfonds. Het arbitragehof argumenteerde dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor de bijstand aan personen. Dat betekent dat een zorgverzekering die voorziet in een vergoeding van de niet-medische kosten van personen met een verminderd vermogen tot zelfzorg, past binnen die bevoegdheid.

Vlaams Minister van Welzijn Vogels verklaarde “blij” te zijn met deze uitspraak , en zei dat ze nu met spoed gaat voort werken aan de uitwerking van het decreet. Laat ons hopen dat de zorgverzekering nu eindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 

Sinds het decreet van 30 maart 1999 op de zorgverzekering werd goedgekeurd door het vorige  Vlaams Parlement, is er met de daadwerkelijke uitvoering van de zorgverzekering door de huidige regering al om allerlei redenen getalmd, hoewel de regeringsverklaring van 13 juli 1999 de invulling van het decreet op de zorgverzekering als de grootste prioriteit voor het sociaal beleid stelde.

Eerst werd de uitvoering uitgesteld tot januari 2001, later tot 1juli 2001. Via een ‘minidecreet’ moesten eerst de lacunes in het bestaande decreet worden ingevuld. Pas eind januari gaf de Vlaamse Regering de fracties van de meerderheid de toelating (!) om een voorstel van mini-decreet in te dienen over de zorgverzekering, om zodoende de Raad van State te ontwijken. Geen goed idee, want hierdoor kunnen hiaten ontstaan in de wetgeving.

Het belangrijkste argument dat Minister Vogels gebruikt om de uitvoering van de zorgverzekering steeds uit te stellen was dat het arbitragehof nog geen uitspraak had gedaan over de zorgverzekering. Welnu, de uitspraak is er. We verwachten nu eindelijk actie.