NOG STEEDS GEEN ZORGVERZEKERING

 Verstandig regeren is vooruitzien. Dit geldt voor de ouders in een gezin, voor de managers in een bedrijf, en ook voor de politici in de overheid. Een voorbeeld hiervan is alles wat te maken heeft met de « vergrijzing » van onze bevolking : steeds meer mensen worden ouder, en steeds minder mensen worden geboren. Dit is geen probleem, maar wel een uitdaging die aangepakt moet worden. Daarom heb ikzelf, als minister, steeds gepleit voor en actief meegewerkt aan het opzetten van een « Zorgverzekering ». Dit houdt in dat vandaag reeds geld wordt opzij gezet om later de  kosten te betalen van niet-medische zorg, die vooral bij ouderen steeds groter zal worden aangezien zij steeds langer zullen leven.

 Vandaag is Agalev-minister Mieke Vogels bevoegd voor « het dossier-Zorgverzekering ». Ik vind het heel spijtig dat het nog steeds niet verder gekomen is dan een « dossier ». Het s ysteem staat nog steeds niet op poten, alhoewel de vorige regering, heel veel voorbereidend we rk heeft geleverd. Reden : het « dossier » wordt « slecht bemeesterd ! » Onze liberale, socialistische, en groene ministers maken momenteel zelfs ruzie over de basis van de Zorgverzekering : de PS ziet liever een federaal systeem en geen Vlaams. Bovendien wil men, om het kleine liberale ziekenfonds een gunst te bewijzen, samenwerking toelaten tussen een ziekenfonds en een privé-verzekeringsmaatschappij. En dat zint de anderen dan weer niet… Allemaal wat gekissebis in de marge, zonder dat men operationeel bezig is met de uitbouw van het systeem.

 En dan lees ik in De Morgen van 9 maart 2001 een interview met Agalev-baas Jos Geysels, waarin hij afgeeft op de vorige regering… Sorry Jos, maar uw verhaal klinkt met de dag meer en meer ongeloofwaardig.