In 2001: Het internationaal jaar van de vrijwilliger ,is de vrijwilliger minder waard dan voorheen?

 De VN riep 2001 uit tot het internationale jaar van de vrijwilliger. Terecht wordt er geijverd voor meer erkenning en een sterker statuut voor de vrijwilliger, en wil men het vrijwilligerswerk stimuleren. Het werk van vrijwilligers draagt immers bij tot de kwaliteit van onze samenleving, en van het samenleven.

Heel wat diensten in verschillende sectoren zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Bovendien is gebleken dat vrijwilligers meer politiek actief zijn, minder anti-sociaal gedrag vertonen, gezonder zijn,  en in het algemeen een hogere levenssatisfactie hebben. Vrijwilligerswerk draagt dus bij tot de burgerzin in een samenleving.

 Ook de Vlaamse Regering verklaarde naar aanleiding van de acties van de VN dat vrijwilligers de zuurstof zijn van de samenleving. Minister Vogels beloofde reeds enkele malen een verbetering van het statuut van de vrijwilliger.

Als de Vlaamse Regering het vrijwilligerswerk echt wil ondersteunen, zoals ze zegt, is het logisch dat hier ook voldoende middelen worden voor vrijgemaakt. Na een eerdere campagne nam het aantal vrijwilligersorganisaties toe. Minister Vogels verhoogt evenwel in 2001 het bedrag voor de subsidies aan deze organisaties niet evenredig. Zo moeten deze organisaties het in het internationale jaar van de vrijwilliger, ondanks de beloften van de regering het vrijwilligerswerk sterk te ondersteunen, het met minder middelen stellen dan voorheen.