CD&V wil een nieuwe kinderbijslag

CD&V heeft als ideeŽnpartij een aantal voorstellen uitgewerkt i.v.m. een nieuw kinderbijslagsysteem. Kinderen zijn onze toekomst: zij zullen de welvaart van morgen creŽren, en onze pensioenen betalen. Een goed systeem van kinderbijslag behoort tot een ę kindvriendelijk Ľ beleid. De CD&V-voorstellen komen neer op het volgende :

a)      voor elk kind krijgt men een evenwaardige kinderbijslag, onafhankelijk van de beroepssituatie van de ouders.

b)      Het bedrag aan belastingen dat nu minder betaald moet worden omdat men kinderen heeft, komt in de kinderbijslag. Vandaag kan immers niet iedereen gebruik maken van deze belastingvermindering.

c)      Het zijn niet meer de werkgevers die de kinderbijslagfondsen moeten spijzen; de kinderbijslag moet uit de algemene middelen komen. Zo worden de loonlasten verlaagd.

d)      De verhoogde kinderbijslag voor kinderen van werklozen, invaliden en gepensioneerden, wordt afgebouwd. Dit stelsel was immers niet gerelateerd aan de kosten voor het opvoeden van kinderen. Zij zullen wel het voordeel krijgen uit punt b). De verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen moet uiteraard behouden blijven.

e)      Kinderbijslag moet drastisch naar boven, om kostendekkend te zijn. Dit zal niet in ťťn keer gaan, gezien de financiŽle toestand van de overheid dit niet toelaat.