Met reden omklede motie                                        

 

-          Van Eddy Schuermans, Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Wivina Demeester, Jan Verfaillie en Paul Van Malderen

  Tot besluit van de interpellatie van de heer Eddy Schuermans aan de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, over het negeren van rolstoelgebruikers door De Lijn

  Het Vlaams Parlement,

  Gehoord

 

-          De interpellatie van de heer Eddy Schuermans;

-          het antwoord van minister vice-president Steve Stevaert in de commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie op dinsdag 26 februari 2002;

 

Overwegende dat

  -     Het recht op basismobiliteit niet mag ontzegd worden aan andersvaliden;

 

  Vraagt aan de Vlaamse regering

 

-          de nieuwe bussen te voorzien van een goed te hanteren rolstoeloprit;

-          een meerjarenplan op te stellen om bushaltes aan te passen aan de noden van rolstoelpatiënten;

-          in de nieuw op te stellen beheersovereenkomst met De Lijn normen op te nemen inzake de service aan andersvaliden.

 

 

 

 

 

Eddy Schuermans                              Carl Decaluwé                                             Ludwig Caluwé                                                

 

 

 

Wivina Demeester                                Jan Verfaillie                                             Paul Van Malderen

           

Vlaams volksvertegenwoordigers

28 februari 2002