VLAANDEREN KENT OPNIEUW EEN BEGROTINGSTEKORT

 

Zopas heeft de Vlaamse regering een aanpassing van de begroting 2002 in het parlement ingediend. Wat te verwachten was, is uitgekomen: voor het eerst in jaren wordt opnieuw een negatieve begroting ingediend. We geven opnieuw meer uit dan we binnen krijgen!

  De begroting 2002 was op drijfzand gebouwd, omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van de al langer slabakkende economie. Na 11 september werd duidelijk dat er ingegrepen moest worden, maar de regering hield eraan om cadeautjes te blijven uitdelen.

  Minister Van Mechelen beweert dat het tekort van 100 miljoen EUR  technisch van aard is . Dit is nonsens. Een begroting is altijd  technisch van aard . Bovendien zal uit de besprekingen blijken dat zonder de  technische truukjes  van de minister, het tekort nog veel groter is. Wordt ongetwijfeld vervolgd!