BEGROTINGSCONTROLE 2002 : 

FEDERALE REGERING VISEERT VLAAMSE BEDRIJVEN

 

De federale en de Vlaamse regering voeren elk apart een begrotingscontrole door. Dat is deze tijd van het jaar  een normale operatie, om de raming aan te passen aan de meest recent beschikbare gegevens.

  Zoals kon verwacht worden, werd het een besparingsoperatie. Dit kwam omdat de eerste prognoses te optimistisch waren, of omdat er te veel mocht uitgegeven worden. Dat komt op hetzelfde neer.

  Er werd, zoals steeds, een dikke ballon met (holle) retoriek verkocht. Als je die ballon doorprikt, kom je terecht bij een  vestzak-broekzak-operatie . En voorbeeld :

  De federale regering vermindert immers de belastingen voor bedrijven. In ruil krijgen deze bedrijven minder aftrekmogelijkheden. Bijvoorbeeld mogen die bedrijven niet meer de Vlaamse milieuheffing in mindering brengen van de federaal te betalen belastingen. Het geld dat minder uit de vestzak komt, wordt nu uit de broekzak gehaald. En dit voor een regering met groenen: milieu-investeringen zijn niet meer belangrijk.

  Deze regeling maakt nog eens duidelijk dat de federale regering gedomineerd wordt door de Franstalige minsters. Immers, de regering treft voor de overgrote meerderheid de Vlaamse bedrijven, want die betalen veel meer milieuheffing dan bedrijven in het zuiden van het land.