Enkele citaten uit de nieuwjaarstoespraak van Stefaan De Clerck:

"Welnu, CD&V zou het overlegmodel echt herstellen. Een vlot sociaal overleg is broodnodig in economisch moeilijke tijden. De burgerdemocratie weet niet wat overleg is. Een ernstig overlegmodel geeft de sociale partners echt de kans om samen met de overheid en met de bedrijven een sociaal-economisch beleid uit te stippelen. Dat is de democratie van de verbondenheid die wij voorstaan.

Wij zouden een strikt begrotingsbeleid voeren, gebaseerd op een langetermijnvisie en zonder tussentijdse vervalsing van de spelregels. In de vorige regering hebben we onze geloofwaardigheid bewezen. Men teert daar nog altijd op.

Wij zouden meer werk maken van de combinatie gezin en arbeid. Wij pleiten voor Vlaamse CAO's waarmee we een sociale protonkaart willen invoeren. Die bevat een tijdskrediet dat mensen toelaat om in de loop van hun carriŤre tijd te maken voor andere belangrijke dingen in het leven. Dat kan de opvoeding van kinderen zijn, de zorg voor zieken, het volgen van een opleiding of de inzet als vrijwilliger.

Vanuit onze bekommernis voor meer menselijke zekerheid, willen wij natuurlijk een beter sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen. In september beloofde minister Daems hiervoor een budget van bijna 450 miljoen euro. Uiteindelijk voorziet de begroting van 2002 slechts 27 miljoen euro. Het land van loze beloften op zijn best.

Wij zouden onmiddellijk werken aan het herstel van de concurrentiekracht. De bestaande wetgeving op het concurrentievermogen laat toe om de lonen in ons land af te stemmen op de evoluties in onze buurlanden. Dit kan nuttig zijn in sectoren waar een scheeftrekking ontstaat. Waarop wachten ze?

Wij zouden de wetgeving op de ruimtelijke ordening globaal herzien, in plaats van ze voortdurend op te lappen. Er moet menselijke zekerheid komen voor zonevreemde woningen en zonevreemde bedrijven. We zouden drastisch investeren in oude of vervuilde sites om meer ruimte te creŽren.

Wij zouden veel sterker investeren in vorming en onderzoek. De huidige Vlaamse regering levert maar half zoveel inspanningen voor het wetenschappelijk onderzoek als de vorige, terwijl dit juist de kracht van Vlaanderen moet zijn.

Wij zouden de kredietschaarste voor onze KMO's aanpakken en maken dat de nieuwe technologie niet op zo een dramatische manier wordt gedumpt.

Wij zouden reŽel de vennootschapsbelasting verminderen voor de KMO's. De huidige budgettair neutrale operatie is voor hen gegarandeerd nadelig."

De volledige toespraak vindt u hier