*Correcte politieke cultuur

Bij hun aanstelling hadden huidige regeringen de mond vol over ‘nieuwe politieke cultuur’. Dat was de toverformule die de aanzet moest geven om van België een modelstaat te maken. Er diende komaf gemaakt te worden met de gebruiken van   ‘oude politieke cultuur’, die de oorzaak waren van alle kwaad, en volgens de nieuwe regeringsploegen zowat het handelsmerk van de vorige coalities.

Premier Verhofstadt verklaarde bij zijn aanstelling dat ‘van nu af aan alles snel en efficiënt zou verlopen’. Politieke benoemingen gingen voortaan tot het verleden behoren, er zouden geen dossiers meer aan elkaar gekoppeld worden, een goede communautaire verstandhouding was de doelstelling, evenals een open en duidelijke communicatie, de teksten van de regering zouden voortaan helder en  rechtlijnig zijn, de regering zou haar beloftes daadwerkelijk nakomen,  het land zou degelijk bestuurd worden, met een moderne en efficiënte overheidsadministratie, en een grotere betrokkenheid van de burger bij het beleid als stokpaardje.

Na meer dan anderhalf jaar van socialistisch-liberaal-groen wordt het hoog tijd om de ‘nieuwe politieke cultuur’ te vervangen door een ‘correcte politieke cultuur’.

Want uit de daden van een aantal ministers kan afgeleid worden dat ze onder nieuwe politieke cultuur iets anders verstaan dan een open en eerlijk beleid.

Zo zou Vlaamse onderwijs extra geld krijgen…op voorwaarde dat de Volksunie Lambermont –bis goedkeurt. In de discussie over de investeringen in het spoor stelde Vlaams minister van landbouw, Dua, een ouderwets wafelijzer voor. Om bepaalde projecten, zoals de ontsluiting van de Vlaamse havens uit de 60-40 logica te kunnen lichten, verklaarde de minister dat ze er zeker van was dat er ook in Wallonië zo’n project gevonden kon worden. Ondanks de vele verklaringen dat komaf moest gemaakt worden met vriendjespolitiek werd de zus van minister van Finaciën Didier Reynders door minister van Justitie Marc Verwilgeh zonder de gebruikelijke dubbele voordracht benoemd tot voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Recentelijk ondernam minster van leefmilieu en landbouw Dua op uitnodiging van Woestijnvis een tripje naar Brazilië, dat bekostigd werd door de VRT en dus door de belastingbetaler.

Vrijdag 16 maart  konden we in de krant lezen dat federaal minister van mobiliteit Durant (Agalev), een kabinetslid, dat lid was van de VLD, ontsloeg. Tot de vele verwijten die de vorige regering werden gemaakt over de oude politieke cultuur behoorde ook het verwijt dat politieke kleur bij de samenstelling van de kabinetten een te grote rol speelde. Misschien is minister Durant er nu achter gekomen dat het toch niet zo evident is die factor uit te sluiten.

In het vernieuwingsproject van de CVP moet de correcte politieke cultuur vooropstaan, als alternatief voor de huichelachtige nieuwe politieke cultuur die door de regeringen gehanteerd wordt.