Masterplan Mobiliteit Antwerpen: veel plannen, geen geld.

Het is de Vlaamse regering weer eens gelukt: op vrijdag 15 december 2000 werd met veel bombarie het Masterplan bekendgemaakt van investeringen in de Antwerpse verkeersinfrastrutuur.  Zestig miljard zal geïnvesteerd worden in de Oosterweelverbinding, investeringen op het Albertkanaal en in de sluizen, in het openbaar vervoer, enz.  Tussen de vele plannen door, meldt de Vlaamse regering doodleuk:

“voor het totale kostenplaatje van 60 miljard is er geen plaats op de reguliere begroting; er wordt dus gemikt op alternatieve financiering, waaronder sale and lease back-operaties, en het heffen van tol.”

Hierbij passen toch wel enkele bedenkingen:

a)      Zestig miljard is niet niets.  Als je plannen hebt die zestig miljard gaan kosten, en je denkt dat de zestigduizend miljoen zullen betaald worden door alternatieve financiering, dan ben je niet realistisch bezig.  Dan maak je de mensen, de Antwerpenaren, een blaasje wijs.

b)      Waarom is er geen plaats op de reguliere begroting?  Is het omdat er geen geld meer is, of omdat Dewael en Stevaert liever investeren in Tongeren en Hasselt?  Waarom zouden de Antwerpenaren tol moeten betalen om hun wegen te bereiden, terwijl diezelfde Antwerpenaren voor een groot stuk meebetalen aan de gratis bussen in Hasselt?

c)      Hoe is het mogelijk dat de “Antwerpse” minister Vogels en Van Mechelen dit plan goedkeuren?  Nadat Sauwens en Anciaux de situatie van de Antwerpse stadsfinanciën weglachten, moeten de wegen nog eens zelf betaald worden ook.

d)  Antwerpen is de economische motor van Vlaanderen.  In Antwerpen wordt het geld verdiend dat door Dewael en Stevaert in Brussel (of in Limburg … ) wordt                uitgegeven.  Wil Vlaanderen deze economische motor behouden, dan zal er                geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur van Antwerpen.  Dit komt dus                 ten goede aan geheel Vlaanderen.  Het is dan ook onzin om hiervoor geen geld                 te willen uittrekken.