Kom op tegen kanker

 

 

Vanavond mag ik naar de slotshow van ‘Kom op tegen Kanker’. Niet dat ik kick op shows, maar wat deze de campagne voor de Vlaamse Liga tegen kanker in de voorbije 20 jaar heeft teweeg gebracht, daarvoor ben ik enthousiast. Deze campagnes maakten het mogelijk dat BV’s hun ervaringen zo openlijk vertellen, zoals opgetekend in het pas verschenen boek van Marc Peirs “Leven met kanker” Ik ken ze allemaal de Bekende Vlamingen, de ene zeer goed, de andere wat minder, maar elk verhaal grijpt mij aan. Vooral wanneer het gaat om je vrienden en zeker om jonge mensen. Zoals Bart Peeters het verwoordt, “als het over je vader van 75 gaat dan raakt het je diep, maar je aanvaardt het als een stap naar het afscheid van het leven; dat doe je niet wanneer het over je vriend van 30 gaat” of zoals Celie Dehaene getuigt over het verlies van haar kleinkind. Het zijn allemaal korte getuigenissen, juist daarom zo sterk. In elk interview herken ik de persoon. Sommigen werden door de buitenwereld reeds ‘afgeschreven’. De interviews tonen de  kracht en het geloof die vele mensen in zich dragen om te overleven. Je raakt ook overtuigd van de ‘rasse schreden waarmee de medische wetenschap vooruitgang blijft boeken’, zoals Wannes Van de Velde het met verbazing en verwondering bekijkt.

 

0ngeveer 20 jaar geleden was kanker nog een taboe. We durfden er nauwelijks met elkaar over te praten, laat staan proberen te begrijpen waarover het ging. We beschikten nog niet over de vele informatie via internet, het gesprek met de huisarts was moeilijk. Wij vrouwen, raakten in paniek als we ergens een verharding in de borst voelden. Vandaag praten we er makkelijker over; we kunnen de  emoties waarmee we geconfronteerd worden veel intenser uiten en uitzendingen als ‘Over Leven’ op Canvas, nu zondag, vertellen ons uitvoerig waarover het gaat en vooral hoever de geneeskunde gevorderd is en wat er allemaal kan gebeuren om de kanker in te perken. Je leert er dat de afschrikwekkende behandelingen bondgenoten zijn. Kristien is 43 jaar en getuigt op een aangrijpende en ook rationele wijze hoe ze de diagnose en de therapie verwerkt heeft. Ik zag het in preview, mijn hoed af voor zo’n vrouwen!

 

Als BV’s getuigen dan dringt het pas echt tot je door dat het risico steeds om de hoek komt kijken. Soms kan je wel eens de vraag stellen of de vele informatie ons niet nodeloos bang maakt. We leren met de informatie omgaan. Ze moet ons vooral aanzetten tot preventief handelen op zeer verscheiden wijzen: door niet te roken, door een aangepaste voeding, door zorg om het milieu, vooral op lange termijn, en door efficiënte preventieve screening inzake baarmoederhalskanker, borstkanker en prostaatkanker,…   De meeste artsen vinden het ook prima dat hun patiënten goed geïnformeerd zijn. Door de vele beschikbare informatie op internet, dankzij de 29 getuigenissen in ‘Leven met Kanker’ en in de verscheidene interviews in de media, dankzij de vele informatie van de Vlaamse Liga tegen Kanker gaan patiënten ook veel beter voorbereid naar de huisarts en de specialist. Hierdoor verlopen de gesprekken veel vlotter en kunnen de patiënten veel intensiever volgen waarmee ze geconfronteerd worden. De huisarts wordt dan de gids en de coach, voor zover hij/ zij voldoende tijd kan maken om het moeilijke gesprek te voeren, om het pad van de behandeling samen te bewandelen. De huisarts moet ruim beschikbaar zijn, en zijn praktijk laagdrempelig. Hij/zij moet een centrale plaats vervullen  in de eerste lijn en dus ook permanent geïnformeerd zijn. Er is voor hem/haar een veel grotere rol in de preventieve gezondheidszorg weggelegd . Dit betekent dat ook de opleiding in die zin moet aangepakt worden en dat de waardering en de financiering van het ambt sterk zal moeten wijzigen. Een rol weggelegd voor de huidige en toekomstige ministers van volksgezondheid samen met de collega’s van onderwijs?

 

Ik hoop dat de actie ‘Kom op tegen Kanker’ weer heel veel geld kan verzamelen om verder te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in middelen die de Vlaamse Liga tegen Kanker moet toelaten preventieve acties te stimuleren, de overheid alert te houden en de psychosociale begeleiding van patiënten in nood verder uit te bouwen. Want achter de vele kennis zit ook veel verdriet. We moeten elkaar daarin steunen.

   

 

Wivina Demeester is Gewezen-Minister

En voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker