-Stuk opzij gelgd door DeMorgen-

 

Over wie of wat gaat het in deze verkiezingen?

 

In mijn 30-jarige politiek loopbaan en 12 verkiezingen heb ik kunnen vaststellen dat geleidelijke aan meer een meer wordt gestemd op personen, waar vroeger de lijsten primeerden. Kiesstelsels zijn aangepast en personen kregen voorrang op de volgorde op de lijsten. Een eerbare doelstelling als de populariteit van de kandidaat niet omgekeerd evenredig is met zijn of haar bekwaamheid. Ik houd van een evenwicht tussen inhoud en présence. Aan de partijen dus om kandidaten voor te stellen die én charisma hebben én bekwaam zijn én geloofwaardige verdedigers zijn van een programma. Soms lijkt dit wat minder belangrijk en lijkt ‘goed verschijnen’ het criterium bij uitstek: de blote schouders, de mooie benen, het leuke kontje…en bloot op de website. Anders wordt men saai genoemd, of bedoelt men eigenlijk ‘serieus’

Het is eigenlijk lachen met de kiezer, het is de kiezer onderwaarderen, het is denken dat de kiezer niet meer zou weten waarover  verkiezingen gaan en vooral dat hij zich laat vangen door uiterlijk vertoon dat niets met inhoud heeft te maken.

Ik denk dat de kiezer het voldoende door heeft,  dat de kiezer aanvoelt dat het moet gaan om zijn gezondheid, zijn gezin, zijn werk en zijn ‘oude dag’, dat hij wil dat personen die daaraan iets te zeggen hebben, die daartoe iets willen bijdragen mee het beleid bepalen, ook al hebben ze geen mooie benen, maar stralen ze wel warmte, menselijkheid en daadkracht uit.

 

Luisterend naar de mensen ervaar ik dat het om gewone dingen gaat, die betaald worden met belastinggeld dat correct en evenwichtig wordt geïnd en vanuit een begroting die transparant wordt opgemaakt en voorgesteld, zonder trucs en zonder franjes.

 

“Als we maar gezond”, hoe vaak hoor je het niet zeggen? Dagelijks word ik ermee geconfronteerd als Voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker, als voorzitter van het Vlaams instituut voor gezondheidspromotie, als lid van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Die gezondheidszorg moet kwaliteitsvol blijven, betaalbaar zijn voor iedereen en bereikbaar ook voor diegenen die het niet allemaal zelf kunnen uitzoeken. Gezondheidszorg is nog steeds te elitair, nog steeds beter voor zij die het weten en kennen. De vooruitgang moet de mensen dienen en niet omgekeerd en van een overheid verwacht ik dat ze op een rechtvaardige wijze ervoor zorg draagt dat elkeen kan genieten van een optimale gezondheid, bereikbaar en transparant, met zorg voor het beginnende en eindigende leven, met zorg voor zwakken en sterken in de samenleving.

 

 “Ik wil 3 kinderen, liefst vóór mijn 35ste en ik wil graag blijven werken” is een wens van vele jonge mensen. Mannen en vrouwen, vaders en moeders willen gezin en arbeid blijven combineren. Ze willen werk om bij te dragen tot de groei van zichzelf en van de gemeenschap en ze willen de warmte van een duurzame relatie binnen het gezin.  

 

“Ik ga met pensioen, maar ik heb nog een heel leven voor mij; ik wil dus nog heel veel doen en daarvoor heb ik een goed pensioen nodig; en ik wil zelfs nog wat werken”. Velen worden inderdaad als gepensioneerde actiever dan ooit te voren; velen zien nog een nieuw leven voor zich uitgerold. Teveel mensen hebben daarvoor een te klein pensioen en willen na een lange actieve levensbaan een actieve ‘oude dag’ uitbouwen. Pensioen met een beetje werk combineren, voor mannen en vrouwen, ook met een overlevingspensioen.

 

“Ik droom ervan dat onze kinderen en kleinkinderen het evengoed hebben als wijzelf” hoor ik vaak oma’s en opa’s zeggen en dan hebben ze het vooral over het milieu. Het komt er op aan het comfort dat we hebben opgebouwd te behouden, toch het milieu duurzaam te verbeteren, te kunnen genieten van een veilig en gezond voedsel, te leven in een globale wereld waar ruimte is voor persoonlijke ontplooiing in een warme samenleving en voor mij mag die gerust wat meer gekleurd zijn.

 

En als je ’t mij vraagt wil ik ook leven in een veilige én mondiale omgeving, we vechten tegen de opwarming van de aarde, maar we willen wel meer warmte onder alle mensen.   

 

Ik hou van schoonheid en geniet ervan, maar als het om goed bestuur gaat dan primeren zorg en warme menselijkheid en een beetje houvast en zekerheid.

 

 

Wivina Demeester- De Meyer