CV

Wivina Demeester-De Meyer

 

 

Personalia

 

                                           ° Aalst, 13/12/1943

                                           Privéadres: Monnikendreef 5, 2980 Zoersel

                                           Gehuwd met Paul Demeester

                                           4 kinderen en 6 kleinkinderen

                                           Telefoon : 03/312.23.60

                                           GSM: 0475/20.21.00

                                           wivina.c.demeester@telenet.be

 

Opleiding

 

                                           Atheneum Oudenaarde      

                                                                       ASO, Latijn-Wiskunde

                                           Universiteit Gent   

                                                                  Landbouwkundig Ingenieur

                                           Universiteit Gent

                                                                  Geaggreegeerde Hoger Secundair Onderwijs

                                                                  Insituut voor bestuurders, Vlerinck Gent

                                                              Opleiding bedrijfsbeheer

 

Professionele ervaring

 

                                           1967-1969         Lesgever HSO     

                                           1970                 Planningsdienst van een bouwbedrijf        

                                           1971-1975         Lesgever HSO

                                           1976-1984         Lesopdrachten HOBU

                                           1968-1984         Lesgeefster landbouworganisaties van de Boerenbond

                                           1967-1974         Monnikenheide

                                                                  Tehuis voor personen met een mentale handicap

·      Eerst oprichter

·      Directie van de VZW

                                          1974-heden           Politieke loopbaan


Politieke mandaten

 

                                           1974-1995         CVP-volksvertegenwoordiger in het Federaal en Vlaams Parlement

                                           1982-1992         Gemeenteraadslid  te Zoersel

                                           1985-1988         Federaal secretaris voor Volksgezondheid en gehandicaptenbeleid
                                        
  1988-1991         Federaal staatssecretaris voor Financiën 
                                         
 1991-1992         Federaal minister van Begroting en Wetenschapsbeleid

                                          1992-1995         Vlaams Minister van Financiën en begroting, gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin 

                                           1995-1999        Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid          

                                           1999–2004        CD&V Vlaams volksvertegenwoordiger

                                                                  Voorzitter van de commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 
                                                                 
Lid van de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

 

Bestuursmandaten

 

Gezondheids –en welzijnsector

                                          1967-heden:      Afgevaardigde beheerder van de VZW’s van Monnikenheide, initiatieven ten behoeve van personen met een mentale handicap

                                          2001-heden:      Bestuurder UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), sinds 2005 tevens voorzitter van het auditcomité

                                           2004-heden:      Voorzitter VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)

                                          2004-heden:      Voorzitter Ray of Hope, adoptieorganisatie

                                           

                                          2005-heden       Voorzitter auditcomité UZA

                                                                   

                                           2006-2010:      Bestuurder VLK (Vlaamse Liga tegen kanker)

 

Culturele Sector

                                           2004-heden:      Voorzitter Vai

                                           2004-heden:      Bestuurder DeFilharmonie

                                           2004-heden:      Bestuurder Vlaams Nederlands Huis, deBuren

                                           2005-heden:      Voorzitter van deSingel

                                           2006-heden:      Commissielid  voor het Cultureel verdrag Vlaanderen – Nederland

                                          

 

Socio-Economische sector

                                           2001-heden:      Bestuurder Dexia-bank

                                           2004-heden:      Voorzitter Task Force Verdieping van de Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen, delegatie leider voor de onderhandelingen met Nederland in opdracht van de Vlaamse regering

                                           2004-2009:       Bestuurder Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

                                           2004-heden:     Voorzitter van IPIS (international peace information service)

                                           2006-heden:     Bestuurder van de BAM (beheersmaatschappij Antwerpen mobiel)

       2007-2008:       Bijzondere gezant Ijzeren Rijn in opdracht van de federale regering

 


Belangrijskte realisaties

 

Gezondheidszorg

§       Het invoeren van een patiëntgerichte bijsluiter bij geneesmiddelen (KB 27 januari 1986).

§       Wet orgaantransplantaties (13 juni 1986).

§       Het uitbouwen van een aidsbeleid in België (1986-89).

§       Oprichting Instituut voor Veterinaire Keuring, volledig gefinancierd door de sector zelf (augustus 1986).

§       Rookverbod openbare gebouwen (KB 31 maart 1987).

§       VIPA-decreet (1993) : transparante en soepele procedure voor subsidiëring van investeringen in verzorgingsvoorzieningen, met het oog op een betere planning en een doelmatiger aanwenden van de middelen.

§       Decreet kwaliteitszorg in verzorgingsvoorzieningen (1997) : basis voor kwaliteitszorg in gezondheidsvoorzieningen.

§       Oprichting van de Vlaamse Gezondheidsraad (1997) : adviesraad voor het Vlaams gezondheidsbeleid.

§       Aansturing van het regionaal gezondheidsbeleid via concrete, SMART-geformuleerde gezondheidsdoelstellingen (1998)

§       Conceptuele uitbouw en oprichting van Lokale Gezondheidscentra (LOGO’s) (1998)

§       Organisatie van verschillende studiedagen, colloquia en congressen rond volgende onderwerpen: Zorg voor personen met een handicap, bio-ethische aspecten, ouderenzorg, preventieve gezondheidszorg.

 

Welzijn

§       Het oprichten en uitbouwen van een centrum voor kinderen en volwassenen met een mentale handicap (Monnikenheide, sinds 1969).

§       Wet integratietegemoetkoming voor gehandicapten (27 februari 1987).

§       Decreet Vrijwilligerswerk (1994) : invoering van een statuut voor vrijwilligers.

§       Decreet Algemeen Welzijnswerk (1994) : oprichting van polyvalente centra voor algemeen welzijnswerk.

§       Bevak Serviceflats (1995) : nieuw financieringssysteem voor bouw van serviceflats voor ouderen.

 

Financiën en begroting

§       Hervorming van de personenbelasting, met invoering van de decumul en het huwelijksquotiënt (8 december 1989).

§       Hervorming van de vennootschapsbelasting en stapsgewijze invoering van het rulingsysteem (22 december 1989).

§       Hervorming van de successierechten (1996) : vereenvoudiging en verlaging van de tarieven.

§       Fiscale maatregelen ter stimuleringen van het ondernemersschap: 0% successierechten op overdracht bedrijfsactiva van familiale ondernemingen; 0% patrimoniumbelasting (onroerende voorheffing) voor alle nieuwe bedrijfsactiva- materieel & outillage.

§       Introductie van een nieuw begrotingsbeleid in Vlaanderen, door herbudgettering, organisatie van een doelmatigheidsanalyse, en  realistische ramingen.

§       Van een tekort van 50 miljard BEF naar een overschot op de Vlaamse begroting (1992-99), met een beveiliging van de begrotingsruimte voor de eerstvolgende 10 jaar.

§       De Euromeesternorm (1992-99) : een a-cyclische begrotingsnorm op lange termijn (17 jaar).

§       Realisatie van twee Lease-in-Lease-out-projecten (Liefkenshoektunnel en het Graaf de Ferrarisgebouw),  met een totale netto-opbrengst voor het Vlaams Gewest van 32,5  miljoen Euro.

§       Oprichting van de vzw Egalisatiefonds : een pensioen- en reservefonds voor Vlaanderen.

§       Maximalisatie van de Standard & Poors en Moody’s ratings van de Vlaamse Gemeenschap.

§       Oprichting van het CFO (Centraal Financieringsorganisme): een coördinatiecentrum (m.u.v. fiscale consequenties) voor een 50-tal Vlaamse Openbare Instellingen met een netto-opbrenst van jaarlijks  ca. 15 miljoen Euro (sinds 1994).

§       Pooling van de verzekeringscontracten van de Vlaamse overheid: jaarlijkse winst op polissen van ca. 2 miljoen Euro bij een hogere dekkingsgraad (sinds 1998).

§       Installatie van de Vlaamse Bouwmeester, naar analogie met de Nederlandse Rijksbouwmeester.

§       Invoering van "Hedendaagse kunst in gebouwen", gebouwd of gesubsidieerd door de overheid.

§       Organisatie van meerdere congressen en colloquia rond fiscaliteit.

§       Bouw en oplevering aan zeer gunstige voorwaarden van de bouw van de twee grootste administratieve gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap (H. Conscience en Gr. De Ferraris)

 

 

Publicaties

 

§       Geen gratis toegang, sociale integratie voor gehandicapten (1980)

§       Bio-Ethica in de jaren ’90 (1987)

§       Fiscaliteit 2000 (1990)

§       Het Glazen Plafond. Vrouwen in de Belgische financiële wereld (1991)

§       Ouderen in Solidariteit (Welzijnscongres (1993))

§       60-plus Gids (1993)

§       Gids voor het gezin (1994)

§       De Vlaamse Handigids (1995)

§       Preventieve Gezondheidszorg (Preventiecongres 1997)

§       Het Centenblaadje (jaarlijks sinds 1992 : een overzicht van en een toelichting bij de begroting, toegankelijk voor de doorsnee burger)

§       Het Centenschijfje (jaarlijks sinds 1997 : een interactieve CD-rom om een overheidsbegroting te leren kennen 

§       Een Vlaamse fiscaliteit binnen een economische en monetaire unie (1999)

 

Voornaamste sterkten

 

§       Het ontwikkelen van een visie die leidt tot de introductie van vernieuwingen, aangepast aan   een veranderende omgeving

§       Het motiveren van een team en leiding geven.

§       Creëren van netwerken.

§       Groot analytisch inzicht en assimilatievermogen.

§       Zin voor efficiëntie en effectiviteit

§       Sterke overtuigingskracht.

§       Sterke resultaatgerichtheid

§       Ingesteld op en gewend aan diverse maatschappelijke culturen

§       Hoog doorzettingsvermogen in stresserende omstandigheden

Ruime culturele belangstelling