Een nieuw werkjaar, een « CD&V – jaar » !

 

Het nieuwe politieke werkjaar breekt aan. De vakantie is een tijd van ideeën opdoen. Tijdens het werkjaar moeten die ideeën uitkristalliseren. Voor de christen-democraten wordt het een historisch jaar. De Christelijke Volkspartij zal binnen een aantal weken verleden tijd zijn. Voortaan zal CD&V, Christen-Democratisch & Vlaams, de christen-democratie met een fris gelaat verder zetten.

 

CD&V zal aantonen dat de christen-democratie een eigen plaats heeft in Vlaanderen. Onze thema’s gaan over dingen die de mensen echt aanbelangen. In het jachtige en gestresseerde leven van vandaag, is er nood aan een beleid dat de mensen de kans geeft zichzelf te blijven. Daarom wil ik dat CD&V werk zal maken van de oranje buurten, waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen op straat kunnen buurten en waar het veilig is om te fietsen of te wandelen. Ik wil dat CD&V werk maakt van de oranje jobs. Jobs die afgestemd zijn op de mensen, in plaats van omgekeerd. Jobs, die de mensen de mogelijkheid geeft om tijd te hebben voor een warme thuis, om tijd te hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Ik wil dat CD&V werk maakt van solidariteit, met kansarmen, met ouderen, met zieken, enz. Verder moet CD&V werk maken van een mobiliteitsbeleid, zodat mensen opnieuw gerust « mobiel » kunnen zijn. Ik wil dat de Vlaamse christen-democratie van CD&V oog heeft voor een menselijker Vlaanderen!