LAAT DE AUTO EENS AAN DE KANT STAAN !

In een Noord Nederlands dorpje gaat men -in het kader van een festiviteit- een week lang opnieuw leven als in de jaren vijftig: de kledij van toen, de kleine bakker en kruidenier van toen, enz. En ook: veel minder autoís die door de straten rijden. Ik vind dit een leuk initiatief, vooral belangrijk als het gaat over minder gebruik van de auto.

De CVP-fractie in het Vlaams Parlement heeft in dezelfde geest een resolutie opgesteld (resolutie = vraag van het parlement aan de regering) om een "autoluwe" zondag te organiseren. In de hele Europese Unie zal trouwens op 22 september 2000 een autoloze dag georganiseerd worden. Dit initiatief van de CVP, een voorbeeldje van constructieve oppositie, werd mee gesteund door de meerderheidspartijen.

Er zijn verschillende redenen om de wagen eens wat meer aan de kant te laten:

Veel meer dan nu het geval is, moeten er goede fietspaden komen, zodat bv. onze scholieren gemakkelijk en veilig met de fiets naar school kunnen. En laten we de fiets terug een plaats geven in onze steden, zoals in Amsterdam het geval is.